Premies

De Waalse overheid kent een premie toe voor individuele waterzuiveringsinstallaties van een woning of een groep woningen die gebouwd zijn vóór de goedkeuring of wijziging van het PCGE (Plan Communal Général d'Égouttage) of het PASH (Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique), die deze ongedaan hebben gemaakt.

 • Als u op de pagina bent, controleer dan of uw project voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van de premie.
 • (Zodra uw zuiveringsstation in gebruik is genomen), moet u schriftelijk contact opnemen met uw OAA, het zuiveringsorgaan dat bevoegd is op het grondgebied waar de woning zich bevindt.
  Hier vindt u een lijst van de OAA's
 • Uw premieaanvraag moet u indienen bij SPW - DGO3 (de Waalse FOD Milieu). Gebruik hiervoor het bijzondere formulier genaamd 'formulaire intégré' dat u kunt verkrijgen bij uw OAA.
 • U dient de volgende documenten bij dit formulier te voegen:

  • een controleattest opgemaakt door een daartoe gerechtigde persoon (OAA- of SPW-ambtenaar) ;
  • een gelijkvormigheidsattest;
  • een kopie van de facturen die betrekking hebben op de studies en plaatsing van het zuiveringsstation (niet van schoonmaakwerkzaamheden);
  • een kopie van de laatste factuur van de openbare distributeur als de woning aangesloten is op de openbare verdeling.
 • Stuur uw aanvraag naar:

  SPW – SGO3
  Département Environnement et Eau
  Direction Taxe et Redevance
  Avenue Prince de Liège, 15
  5100 JAMBES
  Tel .: 081/33.63.54
 • De premie wordt doorgaans uitgekeerd binnen de 4 maanden (geschatte termijn).

Het voorgaande is ter informatie. Gelieve voor alle bijkomende informatie contact op te nemen met het milieuportaal van de Waalse overheid.Toelatingen

Onze individuele zuiveringsinstallatie THETIS CLEAN 1-5 W01 heeft het toelatingsnummer 2012/14/101/A.

Om deze toelating te controleren gaat u naar de referentiepagina van het milieuportaal van de Waalse overheid: http://environnement.wallonie.be/ – Eau – Agrément – Systèmes d'épuration individuelle agréée.