Onderhoud


In Wallonië is het jaarlijks onderhoud van individuele waterzuiveringsstations sinds 1 januari 2009 verplicht.

THETIS CLEAN helpt u om wettelijk in orde te zijn en biedt u daarom een onderhoudscontract aan. Tijdens het onderhoud voert onze technicus een aantal taken uit:

 • Nazicht van de laatste sliblozing en het laatste onderhoud ;
 • Nazicht van de goede werking van de mechanische en elektronische onderdelen ;
 • Eventuele vervanging van elektromagnetische onderdelen door standaardonderdelen ;
 • Onderhoud van de surpressor, nazicht op lekken van water, lucht en slib ;
 • Nazicht van het zuurstofgehalte van het afvalwater en, indien nodig, aanpassing van de bedieningstijd van de surpressor ;
 • Controle van de chemische zuurstofvraag ;
 • Nazicht van het slibvolume na de secundaire zuiveringsfase en afstelling van de recirculatie ;
 • Algemene reinigingswerkzaamheden ;
 • Nazicht van de bezettingsniveaus van de afscheider en het bezinkvat. Indien nodig wordt de eigenaar gevraagd om de sliblozingsprocedure van de afscheider te starten met een goedgekeurde ruimer ;
 • Opstelling van een controleverslag met verschillende bevindingen ;
 • Onderhoud van het zuiveringsrendement van de installatie.

Bij dit onderhoud moet de klant voor het volgende zorgen ;

 • Gemakkelijke toegang tot de installatie;
 • Naleving van de aanbevelingen van THETIS CLEAN;
 • Terbeschikkingstelling van stromend water en een 220 V-stroombron ;
 • Lozing van het afscheidercompartiment volgens de kalender van THETIS CLEAN.